FAQ

Zijn er verschillende soorten kindermishandeling?

Ja. Veel mensen denken bij mishandeling echter alleen aan lichamelijke mishandeling. Dit is weliswaar de meest voorkomende vorm, maar zeker niet de enige. We kennen namelijk ook emotionele of geestelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, emotionele of geestelijke verwaarlozing en seksueel misbruik. Dit zijn allemaal vormen van misbruik en mishandeling waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Hoe zijn kindermishandeling en -misbruik te herkennen?

De ene vorm van kindermishandeling is makkelijker te herkennen dan de ander. Zo is lichamelijke mishandeling vrij eenvoudig te herkennen. Kinderen die lichamelijk mishandeld worden, zitten namelijk onder de blauwe plekken en verwondingen. Bij de andere vormen van mishandeling en misbruik is herkennen vaak een stuk lastiger. Kinderen houden er hun mond over. Vaak zijn misbruikte of mishandelde kinderen teruggetrokken. Daarnaast kunnen zij slaapproblemen hebben, kan een vrolijke stemming snel omslaan in een boze en kan er een terugval in gedrag ontstaan.

Hoe kun je kindermishandeling voorkomen?

Kindermishandeling voorkomen is bijzonder lastig. Het is echter niet onmogelijk. Het is vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan, zeker wanneer jij het vermoeden van misbruik of mishandeling hebt. Probeer het in eerste instantie rechtstreeks bij de ouders. Laat het kind bij voorkeur buiten beschouwing, omdat hij/zij zich hiervoor schaamt. Durf je de ouders niet aan te spreken omdat het goede bekende zijn? Richt je dan tot een professionele instantie. Zij kunnen je advies geven hoe je met de situatie om moet gaan en wat je kunt doen.

Wat kan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling betekenen?

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) heeft enkel een adviserende rol. Het heeft dus geen zin om de instantie te benaderen wanneer je een klacht in wilt dienen. Wel kun je, wanneer je het vermoeden hebt van kindermishandeling, een melding maken. Als melder kun je geheel anoniem blijven en je hoeft ook geen namen van kinderen of gezinsleden te noemen. Het AMK geeft je advies over hoe jij het best om kunt gaan met de situatie.

Wanneer wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld?

Dit gebeurt wanneer de hulpverlening geen zin heeft. Deze hulpverlening is gericht op het oplossen van problemen uit het verleden. Hierdoor moet de kindermishandeling of het kindermisbruik stoppen. De Raad voor de Kinderbescherming kan echter ook ingeschakeld worden wanneer ouders/verzorgers de hulp niet accepteren. Het gezin wordt in dat geval onder toezicht gesteld en wordt verplicht de hulp te accepteren.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van kindermisbruik en -mishandeling?

Kindermisbruik en -mishandeling kan verschillende oorzaken hebben. Vaak licht de reden voor mishandeling door een ouder/verzorger in het verleden. Mogelijk is de ouder/verzorger zelf ook mishandeld. Dit kan veranderingen in zijn karakter teweeg hebben gebracht. Hierdoor kan hij/zij besluiten om zelf ook zijn kind(eren) te mishandelen/misbruiken. Ook kan een depressie oorzaak zijn van mishandeling. Doordat mensen met een depressie worstelen met zichzelf, kunnen kinderen verwaarloosd worden. Tot slot kan ook een verwachtingspatroon leiden tot misbruik of mishandeling. Dit is vaak het geval wanneer een kind niet aan het verwachtingspatroon heeft voldaan. Ouders/verzorgers reageren dit dan op deze manier af.